เวปไซต์ พระเครื่องเมืองลุง โดย บก.หนูนุ้ย เมืองลุง moradokthai@hotmail.com โทร.081-8544472

หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง

    พระครูพิพิธวรกิจ (คล้อย อโนโม) เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2472 ปัจจุบันอายุ 76 ปี เดิมชื่อ คล้อย ทองโอ่ บิดาชื่อ นายแสง ทองโอ่ มารดาชื่อ นางเอียด ทองโอ่ เกิดที่ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2491 ณ วัดดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พระอุปัชฌาย์ คือ พระครูสิทธิยารัตน์ (พระอาจารย์เอียด) และ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อขึ้นปีขาล วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2493 ณ วัดควนปันตาราม ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีพระครูรัตนาภิรัตเป็นอุปัชฌาย์ พระมหาเจิม ฐิตเปโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูกาชาด วัดดอนศาลาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และ ดำรงสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
    จากประวัติท่านพระอาจารย์คล้อย อโนโม วัดภูเขาทอง จะเห็นได้ว่า ท่านพระครูสิทธิยาภิรัตน์ (เอียด) วัดดอนศาลา ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคแรกๆ ของสำนักเขาอ้อ เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ และ ท่านพระอาจารย์คล้อย อโนโม ยังเป็นหลานแท้ๆ ของท่านพระอาจารย์สิทธิยาภิรัตน์ (เอียด) ด้วย ปี พ.ศ.2483 ได้เกิดสงครามอินโดจีน ท่านอาจารย์เอียดได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกให้กับทหารหาญ การจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนั้น จัดได้ว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และยิ่งใหญ่ที่สุด ทำพิธีกันที่วัดเขาอ้อ ในถ้ำฉัตทันต์บรรพต วัตถุมงคลที่สร้างมีเนื้อโลหะเรียกว่า "ปิดตามหายันต์" และอีกแบบเป็นเนื้อว่านเรียกว่า "ปิดตามหาว่าน"

Powered by www.Muanglung.com