พระเกจิอาจารย์พัทลุง
พระอาจารย์ทองเฒ่า
พระอาจารย์เอียด
พระอาจารย์นำ
พระอาจารย์ปาน
พระครูพิพัฒน์สิริธร
หลวงพ่อดิษฐ์ ติสฺสโร
หลวงพ่อหมุน
หลวงพ่อเล็ก
หลวงพ่อพลับ
หลวงปู่เจ็ก
หลวงพ่อกลั่น
พระอาจารย์ศรีเงิน
พระอาจารย์คล้อย
หลวงพ่อพรหม
หน้าแรก
ทำเนียบคนรักพระเครื่อง
พระดี พระดัง จังหวัดพัทลุง
เหรียญคณาจารย์พัทลุง
พระปิดตาพัทลุง
พระเนื้อผงเนื้อว่านพัทลุง

สำนักวัดเขาอ้อ
ขุนพันธรักษ์ราชเดช

พิธีกรรมทางไสยศาสตร์
ถ้ำฉัททันต์
ธนูสั่ง
เครื่องรางของขลัง

วัตถุมงคลพัทลุง
วัตถุมงคลวัดปากสระ
วัตถุมงคลวัดภูเขาทอง
วัตถุมงคลวัดเขาอ้อ
วัตถุมงคลวัดบ้านสวน
สมาชิก พระเครื่องเมืองลุง
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ร้านโจ้พัทลุง
ศ.สิริวัฒน์
อ้น สมุย
แอ๊ดหาดใหญ่
จอม พัทลุง
น้ำตกไทรโยกน้อยพระเครื่อง
ชัย เขาอ้อ
Web Link
ศูนย์พระดอทคอม

นิตยสารลานโพธิ์
หนังตะลุง
มรดกใต้
เมืองลุง
ประวัติ หลวงปู่พลอย จนฺทวํโส
ประวัติ

    
หลวงปู่พลอย จนฺทวํโส
พระครูพลอย จนฺทวํโส หรือ หลวงปู่พลอย ท่านเป็นชาวพัทลุงโดยกำเนิด ท่านเกิดที่บ้านท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน อ้าย ปีระกา เป็นของนายแทน นางนวล พุฒแทน ทางบ้านประกอบอาชีพทำนาทำสวน การศึกษาทางโลก จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง หลวงปู่พลอยท่านมีความสามารถในการทำการก่อสร้างเองและควบคุมการก่อสร้างได้
     หลวงปู่พลอย จนฺทวํโส ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๕ ณ วัดท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีพระครูโอภาสศาสนกิจ วัดแจ้ง เป็นพระอุปัชณาย์
พระครูใบฏีกาบุญเติม วัดท่าสำเภาใต้ เป็น พระกรรมวาจารย์
    หลวงปู่พลอย จนฺทวํโส ท่านได้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส วัดท่าสำเภาใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดท่าสำเภาใต้ในปี พ.ส. ๒๕๒๒ - ๒๕๕๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระครูประทวนสมณศักดิ์

งานด้านการศึกษาสงเคราะห์
- เป็นกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้
- ร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อขยายเขตโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้เป็นจำนสนเนื้อที่ ๓ งาน เป็นเงินมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย
- ร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียน จัดสร้างที่ประดิษฐานพระประจำโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย
- ร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียน จัดสร้างอาคารเรียน วัดท่าสำเภาใต้ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๕๒ เมตร จำนวน ๖ ห้องเรียน ลักษณะอาคารชั้นเดียว โครงสร้าง ไม้เนื้อแข็ง พื้นคอนกรีต หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย

งานบูรณะปฎิสังขรณ์
- พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ บูรณปฎิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่า ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ลักษณะโถง เดิมเป็นโครงสร้างไม้ มีผนังก่ออิฐฉาบด้วยปูนขาว เฉพาะหลังพระประธานด้านเดียวเปลี่ยนโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถืนปูนโดยรอบ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันปั้นกนกลวดลาย ลงรักปิดทอง พร้อมด้วยกำแพงแก้วและปรับพื้น ตกแต่งแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- พ.ศ.๒๕๓๖ จัดซื้อดินถมพื้นที่วัด จำนวน ๒,๒๐๐ ลูกบาสก์เมตร เป็นเงิน๑๑๐,๐๐๐ บาท
- พ.ศ.๒๕๓๗ จัดซื้อทรายถมพื้นที่วัดจำนวน ๒๕๐ ลูกบาสก์เมตร เป็นเงิน ๘๒,๕๐๐ บาท
งานก่อสร้าง
- พ.ศ. ๒๕๑๘ สร้างกำแพงรวมเขตวัดและโรงเรียนเข้าด้วยกัน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ลักษณะคานบน - ล่าง คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างช่อง ก่ออิฐถือปูน ค่าก่อสร้าง ๕๙,๒๐๐ บาท
- พ.ศ.๒๕๑๙ สร้างประตูวัด ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล้ก ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท
- พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๖ สร้างศาลาการเปรียญขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ลักษณะศาลาโถง ๖ ห้อง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูน เฉพาะห้องประดิษฐานพระประธาน ๓ ด้าน หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๖๓๐,๘๐๐ บาท
     สิ่งเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่หลวงปู่พลอย จนฺทวํโส ท่านได้อุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาและได้สร้างสาธารณะประโยชน์ตลอดชีวิตที่ท่านได้ดำรงขันธ์
     หลวงปู่พลอย จนฺทวํโส ได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รวมอายุได้ ๘๗ ปี ๓๖ พรรษา


     คติธรรมของหลวงปู่พลอย ขยัน ประหยัด อดทน เร่งเพียร ทำความดี

ขอขอบคุณ คนเสกัก เอื้อเฟื้อข้อมูล

Powered by
เมืองลุงดอทคอม