พระเกจิอาจารย์พัทลุง
พระอาจารย์ทองเฒ่า
พระอาจารย์เอียด
พระอาจารย์นำ
พระอาจารย์ปาน
พระครูพิพัฒน์สิริธร
หลวงพ่อดิษฐ์ ติสฺสโร
หลวงพ่อหมุน
หลวงพ่อเล็ก
หลวงพ่อพลับ
หลวงปู่เจ็ก
หลวงพ่อกลั่น
พระอาจารย์ศรีเงิน
พระอาจารย์คล้อย
หลวงพ่อพรหม
หน้าแรก
ทำเนียบคนรักพระเครื่อง
พระดี พระดัง จังหวัดพัทลุง
เหรียญคณาจารย์พัทลุง
พระปิดตาพัทลุง
พระเนื้อผงเนื้อว่านพัทลุง

สำนักวัดเขาอ้อ
ขุนพันธรักษ์ราชเดช

พิธีกรรมทางไสยศาสตร์
ถ้ำฉัททันต์
ธนูสั่ง
เครื่องรางของขลัง

วัตถุมงคลพัทลุง
วัตถุมงคลวัดปากสระ
วัตถุมงคลวัดภูเขาทอง
วัตถุมงคลวัดเขาอ้อ
วัตถุมงคลวัดบ้านสวน
สมาชิก พระเครื่องเมืองลุง
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ร้านโจ้พัทลุง
ศ.สิริวัฒน์
อ้น สมุย
แอ๊ดหาดใหญ่
จอม พัทลุง
น้ำตกไทรโยกน้อยพระเครื่อง
ชัย เขาอ้อ
Web Link
ศูนย์พระดอทคอม

นิตยสารลานโพธิ์
หนังตะลุง
มรดกใต้
เมืองลุง
ประวัติ หลวงพ่อพรหม ขนฺติโก วัดบ้านสวน

   " หลวงพ่อพรหม ขนฺติโก " หรือ " พระครูขันตยาภรณ์ " เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านสวน ลุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง ที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าของภาคใต้เมืองไทย และได้รับการสืบทอดวิชาสายเขาอ้อ สำนักตักศิลาชื่อดังพัทลุง

    เกียรติคุณด้านมงคลปูชนียวัตถุที่มีชื่อเสียงของหลวงพ่อพรหม คือ วัตถุมงคล เหรียญ รุ่น จตุราจารย์ รุ่น 1 ปี 2548 และรุ่น 2 ปี 2549 ตามตำรับหลวงพ่อคง อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน

    หลวงพ่อพรหม บำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัด มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย ปฏิปทางดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ได้พบเห็น เป็นร่มโพธิ์ทองของบรรดาพุทธศาสนิกชน

    ปัจจุบัน หลวงพ่อพรหม สิริอายุ 67 พรรษา 45 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

    อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า พรหม ดำรงค์พิพรรธน์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2483 ณ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

    ในวัยเยาว์ มีอุปนิสัยเรียบร้อย เป็นเด็กดี ฉลาด ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) อ.ควนขนุน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

    เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน

    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2504 โดยมีพระครูพิพัฒน์สิริธร หรือหลวงพ่อคง สิริมโต เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูคล้อย อโนโม วัดภูเขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา ขนฺติโก มีความหมายว่า ผู้มีความอดทนเป็นเลิศ

    หลังอุปสมบท ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรม พ.ศ.2509 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดบ้านสวน

    จากนั้น ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พ.ศ.2517 จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

    ต่อมา พระครูพิพัฒน์สิริธร หรือ หลวงพ่อคง เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน มรณภาพลง ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง คณะพุทธบริษัทของวัดบ้านสวน ได้นิมนต์ท่าน ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาธรรมบาลีอยู่ที่กรุงเทพฯ มาเป็นเจ้าอาวาส

    พ.ศ.2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน

    พ.ศ.2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน

    พ.ศ.2531 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ พระครูขันตยาภรณ์

    หลวงพ่อพรหม เป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาในหลากหลายด้าน ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ ดังที่ปรากฏแก่สาธุชนทั่วไป โดยหลวงพ่อเป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดบ้านสวน จัดหาทุนและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ตลอดจนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา

    ตั้งสำนักเรียนแผนกธรรม และดำเนินการสอนแผนกธรรมและธรรมศึกษาขึ้นที่วัดบ้านสวน มีผู้สมัครเรียนและสอบแผนกธรรมและธรรมศึกษาทุกปี

    เป็นครูพิเศษอบรมสั่งสอนจริยธรรมแก่นักเรียนในเขตอำเภอควนขนุน อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด และอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่พุทธบริษัทของวัดตลอดมา และยังได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ พระธรรมทูตของจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

    ด้านการพัฒนา หลวงพ่อพรหม ได้ปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ของวัดมากมาย เช่น ก่อสร้างต่อเติมอุโบสถ 2 ชั้นกำแพงวัด กำแพงอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระสงฆ์ สามเณร รูปเหมือนพระครูพิพัฒน์สิริธร อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน เมรุ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนการพัฒนาบริเวณวัดให้เรียบร้อย

    ในส่วนสาธารณชน ได้ช่วยเหลือทั้งด้านเครื่องอุปโภค บริโภค ตามความต้องการและความจำเป็น และตามความสามารถที่จะได้รับการอนุเคราะห์ได้ ตลอดจนการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดสร้างปฏิสังขรณ์ถนนหนทาง การพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชน เป็นต้น

    หลวงพ่อพรหม เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเขาอ้อของจังหวัดพัทลุงและภาคใต้ เนื่องจากเป็นศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมสายเขาอ้อ จากพระอาจารย์คง สิริมโต หรือพระครูพิพัฒน์สิริธร อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน และพระอาจารย์คง เป็นศิษย์สืบสายของพ่อท่านเอียด หรือพระครูสิทธยาภิรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนศาลา อ.ควนขนุน และพ่อท่านเอียด เป็นศิษย์รูปสำคัญที่ได้รับการสืบทอดวิชาจากพ่อท่านทองเฒ่า หรือ พระครูสังฆวิจารย์ฉัททัณต์บรรพต อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 9 ของวัดเขาอ้อ นั่นเอง

    ดังนั้น หากจะกล่าวไปแล้ว ทั้งวัดบ้านสวนและวัดดอนศาลา ล้วนแต่เป็นสำนักตักศิลาสายเขาอ้อทั้งสิ้น

    มงคลปูชนียวัตถุต่างๆ ที่หลวงพ่อพรหม สร้างไว้ มีครบทุกประเภทและเป็นที่นิยมทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากประสบการณ์ที่ผู้นำไปใช้ได้พบเห็นด้วยตนเอง โดยเฉพาะเหรียญรุ่น จตุราจารย์ รุ่น 1 ปี 2548 และ รุ่น 2 ปี 2549 มีพระครูโสภณกิตยาทร รองเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน ดำเนินการจัดสร้าง และหลวงพ่อพรหม อุปถัมภ์การจัดสร้าง เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมน่าสะสมเก็บไว้บูชา

    นอกจากนี้ ยังมีพระปิดตา สร้างด้วยเนื้อผงว่าน 108 ล้วนแต่มีคุณานุภาพ แจกบำรุงขวัญทหาร อาสาสมัครสงครามเวียดนาม และทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนหนึ่ง ปี 2511 พร้อมด้วยเนื้อโลหะธาตุมหายันต์จำนวนหนึ่ง

    พระผงไชยชุม ประด้วยผง นะ ปะ ถะ นะเมตตา ฯลฯ สร้างสองหน้า หน้าหลังเป็นพระอาจารย์ทองเฒ่า หน้าหนึ่งหลวงพ่อคง (คงหน้า ทองหลัง) สร้างปี 2512

    พระผงไชยชุม เนื้อเดียวกัน (คงหน้า ทองหลัง) แต่พิมพ์ลายนิ้วหลวงพ่อคงด้านหลัง เป็นรุ่นพิเศษพิมพ์แจกลูกศิษย์สร้างปี 2512

     พระผงทุ่งเศรษฐี ผสมว่าน 108 สร้างปี 2511 เป็นต้น

    สำหรับวัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2070 โดยปรมาจารย์วัดเขาอ้อ และเจ้าอาวาสในอดีตที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ "พ่อท่านนอโม" และยุคต่อมา คือ พ่อท่านคงหรือพระครูพิพัฒน์สิริธร

    ถึงแม้อายุขัยหลวงพ่อพรหม จะย่างเข้าสู่วัยชรา แต่ด้วยเมตตา มักจะถูกนิมนต์ไปนั่งร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆ ทั่วประเทศอยู่เป็นประจำ และมีใจที่ยังสู้ประกอบกับมีร่างกายที่ยังแข็งแรง มีความคิดที่จะพัฒนาต่อไป

    สิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านยังมุ่งมั่นทำงานเผยแผ่พระธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นที่อยากจะเดินหน้าให้ทุกคนได้รับความรู้

    สมกับที่เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองพัทลุงโดยแท้

    จาก คอลัมน์ มงคลข่าวสด นสพ.ข่าวสดPowered by
เมืองลุงดอทคอม